Slideshow shadow

AGROPELLET – Witaj po czystej stronie energii.

Nasze doświadczenie i wiedza to twoje korzyści z energii odnawialnej. 

Energia odnawialna w Polsce to najczęściej konferencje, szkolenia, ulotki i reklamy. Rzadko ale to też wielkie instalacje biogazowe, fotowoltaiczne, wiatraki czy olbrzymie bloki na biomasę. Takie instalacje pojawiają się w naszym kraju. Budzą sprzeciw ale zwiększają ilość energii odnawialnej tak potrzebnej w naszym bilansie energetycznym.

AGROPELLET - BIOMASA WSCHÓDSolą energetyki odnawialnej są jednak kotły na biomasę stawiane co raz częściej w domowych kotłowniach, instalacje solarne wspomagające domowe instalacje ciepłej wody użytkowej, instalacje fotowoltaiczne, mikrowiatraki i mikrobiogazownie produkujące energię elektryczną na własne potrzeby. Bo rozwój energetyki prosumenckiej bez przyjaznych prosumentom przepisów już jest skazany na niepowodzenie. Dlatego wspierając rozwój rozproszonej energetyki odnawialnej oferujemy bardzo dobre technicznie kotły na biomasę w których można spalić każdy rodzaj biomasy – zrębkę drzewną, agropellet, agrobrykiet, pellet drzewny, szczapy czy małe kostki słomy.

Kotły na zrębkę drzewną lub zrębkę wierzby energetycznej z systemem podawania paliwa z magazynu. Kotły na pellet drzewny z zasobnikiem bocznym lub z pneumatycznym systemem podawania pelletu do kotła. Kotły zgazowujące szczapy drewna lub małe kostki słomy. Oferujemy również mikrobiogazownie o mocy do 200 kWe dla gospodarstw rolnych i przedsiębiorców posiadających własny strumień substratu. Dobierzemy dla niego najefektywniejszą technologię i przeprowadzimy cały proces inwestycyjny.

ak

Nasza oferta na kotły nie jest skierowana do tych, którzy chcą spalać śmieci w domowych kotłowniach.

Agropellet i agrobrykiet to paliwa przyszłości dla energetyki rozproszonej. Energetyka zawodowa woła o dostawy biomasy. Jednak można ją wykorzystać zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, efektywniej niż tam. Rozejrzyj się! Może w Twojej gminie lub w sąsiedniej sprzedasz agropellet lub agrobrykiet bo tam akurat wiedzą już jak można ekologicznie wykorzystać biomasę w lokalnych źródłach ciepła i kogeneracji. Może mają już kotłownię na agropellet lub agrobrykiet. Może nawet zgazowują biomasę roślinną i będziesz mógł stale dostarczać pozostałości swojej rolniczej produkcji roślinnej.

Czas na paliwa odnawialne, tanie i ekologiczne, to Twój czas na agropellet, zrębkę, pellet drzewny lub brykiet ze słomy.

Rozejrzyj się, czy w Twojej okolicy dymi kotłownia na węgiel. Może warto spróbować ją unowocześnić i stosować paliwa ekologiczne. Wtedy przyjemniej będzie się mieszkać w takiej okolicy.