ENERGETYKA PROSUMENCKA

ENERGETYKA PROSUMENCKA

Energetyka prosumencka przeplatana inteligentnymi sieciami co raz częściej pojawia się na wszystkich portalach związanych z energetyką odnawialną. Niestety wydaje nam się, że temat zostanie tak samo nieudolnie (a może udolnie) skopany i nie przyniesie korzyści polskiej gospodarce. Tak jak już załamano rynek biomasy, rozłożono rynek biogazowni rolniczych a teraz się tak zaczyna dziać z energetyką prosumencką. Bez przyjaznych rozwiązań legislacyjnych będziemy mieli kolejną „parę w gwizdek”.

W tym miejscu będziemy prezentowali, naszym zdaniem, najwartościowsze dla polskiej gospodarki rozwiązania techniczne typu smart grid i prawne bez których aktywny prosument nie istnieje. Dzięki współpracy z Politechniką w Leira w Portugali spróbujemy pokazać, że takie rozwiązania mają sens ekonomiczny i przynoszą korzyć uczestnikom działań prosumenckich.

Inteligentne sieci energetyczne sprzyjają także przyłączaniu odnawialnych źródeł energii, wprowadzaniu systemów magazynowania energii, a w efekcie zwiększeniu efektywności energetycznej.