Kotłownie na biomasę o mocy powyżej 1 MW

KOTŁOWNIE NA BIOMASĘ O MOCY POWYŻEJ 1 MW

Może kiedyś prawne i administracyjne okowy puszczą i rozproszona energetyka odnawialna będzie opłacalna stając się jednocześnie trwałym elementem zrównoważonego rozwoju tych regionów gdzie można jeszcze dzisiaj oddychać czystym powietrzem. Życząc sobie i naszym klientom takiej chwili już dzisiaj nawiązaliśmy współpracą z firmą z kraju, który na wszelakich konferencjach jest stawiany za modelowy w sposobie przejścia z energetyki scentralizowanej do energetyki rozproszonej opartej na OZE. Duńska firma Focusbioenergy posiada bardzo ciekawe rozwiązania dla instalacji ciepłowniczych, elektrociepłowniczych opartych na biomasie jako paliwie. Jesteśmy w stanie wspólnie z naszym partnerem „uszyć” instalację na miarę w oparciu o rozpoznany lokalny potencjał biomasy i potrzeby energetyczne gminy czy firmy opisane w dokumencie strategicznym „Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy” jakie to dokument zgodnie z zapisem ustawy Prawo Energetyczne powinna posiadać każda gmina. Warto w tym miejscu podkreślić, że takie dokumenty gminy w Danii opracowały 20 lat temu i swoją politykę energetyczną po prostu według tych dokumentów realizowały. Dlatego są dzisiaj dla nas przykładem.