KOTŁY NA PELLET DRZEWNY

Kotły spalające pellet drzewny są najbardziej wyrafinowanymi technicznie jednostkami spalającymi biomasę drzewną. Pellet drzewny jest właściwie jedynym paliwem z szeregu biomasy posiadającym normę, której powinien odpowiadać. Spośród krajów Unii Europejskiej własne normy wypracowały jedynie Austria (ÖNORM M 7135), Niemcy (DIN 51731), Szwecja (SS 18 71 20) oraz Włochy. W Polsce czekamy na opracowanie normy unijnej. Dlatego tak trudno jest kupić w Polsce dobry i tani pellet drzewny. Decydując się na kocioł na pellet drzewny warto poszukać sprawdzonego źródła dostaw polecanego przez sprzedawcę kotła/ dystrybutora lub instalatora. Warto pamiętać, że im bardziej technologicznie wyrafinowana jednostka spalająca tym jakość paliwa (pellet drzewnego) musi odpowiadać wymaganiom producenta kotłów. Z naszej oferty najlepiej spalają niskiej jakości pellet drzewny kotły firmy Greń. Dobra cena tych kotłów i co raz większa liczba zadowolonych klientów na polskim rynku pellet drzewnego bez certyfikatów potwierdzają, ze jest to dobry wybór odnawialnego źródła ciepła jakim jest kocioł na pellet drzewny.

Porównanie norm dla pelletu drzewnego

Pellety drzewne kryteria jakości

Jednostki   

ÖNorm M 7135  

DIN 51731

DIN plus

SS 187120 1 grupa

Średnica

 mm

 4≤d<10

 ******

 4≤d<10

******

 4≤d<10

******

 4≤d<10

 ******

Długość

 mm

 5 x
D***

 <50

 5 x
D***

 4 x
D*****

Gęstość

 kg/dm³

 >1,12

 1,0<
Gęstość< 1,4

 >1,12

Gęstość
nasypowa≥ 600 kg/m³

Popiół

 %

 <0,5*;

 *******

 <1,50

 <0,5*;

 *******

 <0,07

Wilgotność

 %

 <10

 <12

 <10

 <10

Wilgotność
przy dostawie

 %

 brak
ustaleń

 brak
ustaleń

 brak
ustaleń

 <10

Wartość
opałowa

 MJ/kg

 >18*

 17,5<HW<
19,5**

 >18*

 ≥16,9

Siarka

 %

 <0,04*

 <0,08

 <0,04*

 <0,08

Azot

 %

 <0,3*

 <0,3

 <0,3*

 brak ustaleń

Chlor

 %

 <0,02*

 <0,03

 <0,02*

 <0,03

Obsypany pył

 %

 <2,3

 -

 <2,3

 <0,8

Dodatki ułatwiające prasowanie

 %

 <2

********

****

 <2

********

Ilość i
rodzaj muszą być określone

Temperatura topnienia popiołu

 brak
ustaleń

 brak
ustaleń

 brak
ustaleń

Temperatura
początkowa musi być określona

Arsen

 mg/kg

 brak
ustaleń

 <0,08

 <0,08

 brak
ustaleń

Ołów

 mg/kg

 brak
ustaleń

 <10

 <10

 brak
ustaleń

Kadm

 mg/kg

 brak
ustaleń

 <0,5

 <0,5

 brak
ustaleń

Chrom

 mg/kg

 brak
ustaleń

 <8

 <8

 brak
ustaleń

Miedź

 mg/kg

 brak
ustaleń

 <5

 <5

 brak
ustaleń

Rtęć

 mg/kg

 brak
ustaleń

 <0,05

 <0,05

 brak
ustaleń

Cynk

 mg/kg

 brak
ustaleń

 <100

 <100

 brak
ustaleń

Halogeny

 mg/kg

 brak
ustaleń

 <3

 <3

 brak
ustaleń

 *

 suchej
masy

 **

 Wolny
od wody i popiołu

 ***

 Nie
więcej niż 20% peletów może mieć
długość
do 7,5 x średnica

 ****

 DIN
zakazuje stosowania dodatków. Ten zakaz nie jest ważny dla małych
systemów grzewczych

 *****

 W
magazynie producenta

 ******

 Tolerancja
w różnicach średnicy ± 10 %

 *******

 Dopuszczona
może być zawartość popiołu do 0,8%, jeśli jest ona naturalnie wyższa,
specyficzna dla danego gatunku drewna

 ********

 Dopuszczone
są tylko naturalne dodatki z biomasy

Pellet jest wykonany z drewna w stanie naturalnym. Rozdrobniona biomasa drzewna (wióry powstające podczas strugania i cięcia jako produkt uboczny w przemyśle obróbki drewna, wysuszone trociny z tartaków, specjalnie rozdrobniona biomasa drzewna) są zagęszczane i pelletyzowane bez żadnych dodatkowych substancji. Dzięki temu możliwe jest wygodne dostarczanie i przechowywaniu, pellet sprawdza się jako optymalny materiał opałowy do całkowicie zautomatyzowanych systemów grzewczych. Pellet najczęściej w Polsce dostarczany jest do klienta w workach (10, 15, 20 kg) i wtedy stosuje się kotły na pellet z bocznym zasobnikiem. Najwygodniejszym sposobem dostaw pelletu stosowanym w krajach Zachodniej Europy jest dostawa w autocysternach, z których można go rozładowywać bezpośrednio do magazynu nawet na odległość 30 m.

Oferujemy najtańsze kotły na pellet drzewny:

KOTŁY NA PELLET DRZEWNY

Cena katalogowa kotła firmy GREŃ jednostka EG-P 10kW z bocznym zasobnikiem na pellet drzewny już od 14 819 zł brutto lub jednostka EG Pellet MINI 16 kW od 10 455 zł brutto. Pobierz prospekt w formacie PDF

 

 

 

 

ak

KOTŁY NA PELLET DRZEWNY

Cena katalogowa kotła firmy Fröling z bocznym zasobnikiem na pellet drzewny jednostka P4 8 kW TYLKO 9053 €. Pobierz prospekt w formacie PDF

 

 

 

 

ak

KOTŁY NA PELLET DRZEWNYCena katalogowa kotła firmy Greentech z bocznym zasobnikiem na pellet drzewny jednostka EVO HP 14 TYLKO 7875 €. Pobierz prospekt w formacie PDF