ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Odnawialne źródła energii – źródła energii, których wykorzystywanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem, ponieważ ich zasób odnawia się w krótkim czasie. Takimi źródłami są między innymi wiatrpromieniowanie słoneczneopadypływy morskie,fale morskie i geotermia. Przeciwieństwem ich są nieodnawialne źródła energii, czyli źródła, których zasoby odtwarzają się bardzo powoli bądź wcale: ropa naftowawęgiel i gaz ziemny. Odnawialne źródła energii zaspokajają około 8,5% zapotrzebowania ludzkości na energię[1], z czego 6,5% zaspokajahydroenergetyka. Od początku XXI wieku światowe inwestycje w odnawialne źródła energii rosną w sposób wykładniczy. Jest to spowodowane z jednej strony spadkiem ich cen, a z drugiej strony dopłatami wprowadzanymi przez wiele państw.” Źródło: Wikipedia.org

Odnawialne Źródła Energii to chyba najpopularniejszy temat medialny po celebrytach, kryzysie i bezrobociu. W gąszczu informacji na ten temat postaramy się wyłuskać te, które rzetelnie pokazują i opisują zarówno instalacje przemysłowe jak i te w skali mikro.

Skupiając się jednak na mikro instalacjach i ich możliwościach produkcji każdego rodzaju energii na potrzeby własne a jak prawo zezwoli to również do odsprzedaży do sieci. Podzieliśmy je według popularności występowania w gospodarstwach domowych biorąc pod uwagę te które są już bardzo znane jak np. instalacje solarne pozyskujące ciepło dla ciepłej wody użytkowej jak i również te mało popularne instalacje fotowoltaiczne na budynkach czy mikrobiogazownie w gospodarstwach rolnych, których potencjał jest jeszcze do wykorzystania.

W tym zakresie oferujemy pełny zakres usług wiązanych procesem proinwestycyjnym;

  • analiza potencjału i wybór technologii,
  • uzyskanie odpowiednich decyzji środowiskowych i administracyjnych,
  • opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej,
  • zastępstwo inwestycyjne w realizacji inwestycji.