PRAWO I OZE
PRAWO I OZE

Najczęściej indywidualni inwestorzy swoje zapały inwestycyjne wyhamowują na barierach prawnych. Pomijamy tu ogólną przychylność do inwestycji „przyjaznego państwa” w którym żyjemy. W tym miejscu chcemy pokazać te bariery, które bez pośrednio uderzają mikro energetykę odnawialną i prosumencką.

Często te bariery są tworzone na szczeblach samorządów czy to powiatów czy gmin i wynikają z niewiedzy urzędników, którzy jeśli coś jest nowe a muszą podjąć decyzję to z założenia „uwalają” takie innowacyjne działania aby mieć dalej urzędniczy spokój.

W tym miejscu będziemy pokazać również dobre przykłady bo czasami udaje się spotkać urzędnika przychylnego instalacji fotowoltaicznej na dachu czy mikrobiogazowni rolniczej w kontenerze.