PRZETWÓRSTWO BIOMASY

Biomasa jest największym źródłem energii odnawialnej w odniesieniu do energii pierwotnej. Jednak wartość kaloryczna biomasy jest prawie dwukrotnie niższa niż wartość kaloryczna węgla kamiennego i porównując te paliwa przyjmuje się, że 1 tona węgla kamiennego jest równoważna energetycznie dwóm tonom suchej biomasy roślinnej.

PRZETWÓRSTWO BIOMASYNa tym kruchym ogólnikowym porównaniu rozbudzono nadzieje na stworzenie przemysłu przetwórstwa biomasy sztucznie (ustawami i rozporządzeniami) „podkręcając” zapotrzebowanie rynku na biomasę. Prawie całość zapotrzebowania wynikła z przepisów dotyczących wspierania współspalania w energetyce zawodowej. Tak nie rynkowo zbudowany popyt ma małą bezwładność i podatny jest na wpływy wszelkie kolejnych nieracjonalnych rozwiązań legislacyjnych dotyczących biomasy. Pisząc w powstałej szybko specjalistycznej prasie i powtarzając na specjalistycznych konferencjach oraz umieszczając na specjalistycznych portalach internetowych następującą informację – „Ocenia się, że w warunkach polskich, rocznie powstaje:

  • ponad 20 mln ton słomy odpadowej,
  • ponad 4 mln ton drewna odpadowego,
  • ponad 6 mln ton osadów ściekowych w przemyśle celulozowo-papierniczym, spożywczym i miejskich odpadach organicznych.

Daje to około 30 mln ton biomasy rocznie co jest energetycznie równoważne 15-20 mln ton węgla. Ilość energii możliwej do uzyskania z biomasy jest znacząca, a technologia wykorzystywania biomasy jest znana i nieskomplikowana.”

PRZETWÓRSTWO BIOMASY

Wykorzystanie biomasy do celów energetycznych ze względu na jej niską wartość opałową wiąże się z koniecznością belowania (bele lub kostki), transportu, rozdrabniania, pelletowania lub brykietowania, transportu i dopiero możliwe jest jej użycie jako tzw. paliwa odnawialnego w kotłach lub zgazowarkach. Cały ten łańcuch wymaga maszyn i paliwa. Dlatego w wielu przypadkach prawidłowe dobranie maszyn i środków transportu może uratować opłacalność inwestycji w brykieciarnię lub pelleciarnię.

Dzięki własnym doświadczeniom, współpracy z energetyką zawodową oraz wieloma lokalnymi producentami biomasy jesteśmy w stanie zaoferować usługi polegające na:

  • analizie potencjału biomasy,
  • analizę i wybór najodpowiedniejszych maszyn do jej zbioru i przetwórstwa,
  • uzyskanie odpowiednich zezwoleń,
  • dostawę maszyn i uruchomienie produkcji,
  • zapewnienie zbytu biomasy w dobrych cenach w postaci: agropelletu, agrobrykietu, zrębki oraz pelletu drzewnego.