WSCHODNI KLASTER ENERGETYCZNYWSCHODNI KLASTER ENERGETYCZNY

Dnia 15 września 2011 w Lublinie z inicjatywy instytucji i podmiotów gospodarczych działających na terenie województw Polski Wschodniej mających na uwadze konieczność stworzenia platformy wspólnych działań mających na celu wzmocnienie potencjału konkurencyjnego, innowacyjności i współpracy przedsiębiorstw, instytucji naukowych, samorządów lokalnych i instytucji otoczenia biznesu powołano Wschodni Klaster Energetyczny (WKE).

Podczas zebrania członków założycieli, w którym uczestniczyło 7 firm i instytucji wybrano Radę Klastra. Firmy, uczelnie i instytuty naukowe wspólnie pracują nad projektami z szeroko rozumianej dziedziny energetyki odnawialnej.

Misja

1. Integracja i rozwój środowiska przedsiębiorców (szczególnie MSP) branży informatycznej, telekomunikacyjnej i mediów elektronicznych Lubelszczyzny
współpraca przedsiębiorstw, szkół i jednostek naukowych w zakresie działalności B+R oraz innowacyjności

2. Współpraca samorządów lokalnych, przedsiębiorstw, szkół, instytucji naukowych, otoczenia biznesowego oraz organizacji pożytku publicznego dla zrównoważonego rozwoju lokalnego

3. Rozwój współpracy przedsiębiorstw, instytucji naukowych i około biznesowych Lubelszczyzny, województw przyległych i województw nadgranicznych Ukrainy i Białorusi

4. Podejmowanie działań promocyjnych w celu wykreowania Lubelszczyzny i województw przyległych jako atrakcyjnego miejsca dla inwestorów zewnętrznych
promocja działań klastrowych jako sposobu na rozwój społeczno-gospodarczy regionu.